Tìm hiểu về hệ thống âm thanh HarmanKardon Logic7 trên Mercedes

Harman / kardon® là gì? harman / kardon® * là một công ty sáng tạo sản xuất thiết bị âm thanh gia đình và ô tô. Hợp tác với Mercedes-Benz, hệ thống âm thanh harman / kardon®  hoàn toàn cách mạng hóa cách nghe của bạn, vì cả hai thương hiệu đều cố gắng đáp ứng […]