99 thuật ngữ chuyên ngành mà người chơi âm thanh nên biết

99 thuật ngữ chuyên ngành mà người chơi âm thanh nên biết (3)

Như chúng ta đã biết, mỗi chuyên ngành đều cần có những ngôn ngữ và kinh nghiệm chuyên ngành đi sâu. Đối với dân chơi mảng âm thanh người ta gọi là thuật ngữ chuyên ngành âm thanh. Nếu bạn mới chơi âm thanh xe hơi, bạn chưa am hiểu được điều này hay là […]